Privacy

Privacy

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of telefoonnummer, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

De persoonsgegevens van gebruikers van het LCMS worden gebruikt voor het loggen van activiteiten in het LCMS. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming.