Kennisbank

Hier is alle ondersteuning voor het LCMS te vinden.

E-learnings

Voor het werken met LCMS zijn er twee e-modules ontwikkeld door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV): Introductie LCMS en LCMS Plot. Deze e-modules zijn geschikt voor beginnend LCMS gebruikers of gebruikers die zijn/haar kennis op willen frissen.

Daarnaast heeft NIPV een e-module Netcentrisch werken ontwikkeld die bedoeld is voor iedereen die werkzaam is in de risico- en crisisbeheersing.

E-learning Introductie LCMS
Deze e-module richt zich op het verwerken en delen van tekstuele informatie in LCMS. Daarnaast wordt het algemeen gebruik uitgelegd. Het doorlopen van de totale e-module duurt ongeveer 30 minuten.

E-learning LCMS Plot
De e-module richt zich op de grafische tekenapplicatie van LCMS die sinds medio april 2020 actief staat op de opleidingsomgeving. Het doorlopen van de totale e-module duurt ongeveer 30 minuten.

E-learning Netcentrisch werken
Deze e-module is bedoeld voor informatiefunctionarissen en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de netcentrische werkwijze. Het doorlopen van de totale e-module duurt ongeveer 1 uur.

Ondersteuningsmaterialen SiSa

Met release LCMS 2024 Q1 wordt Situationeel Samenwerken (SiSa) fase 1 gerealiseerd. Met SiSa fase 1 worden de organisaties van verschillende domeinen in staat gesteld om op leesniveau snel en efficiënt informatie met elkaar uit te wisselen. Ter ondersteuning bij deze wijziging bieden we de volgende materialen aan:

Factsheet Situationeel Samenwerken Fase 1
In dit document wordt kort aangestipt welke veranderingen fase 1 van Situationeel Samenwerken (SiSa) met zich meebrengt.

Veelgestelde vragen release LCMS 2024 Q1
Dit document bevat een samenvatting van de meest gestelde vragen over de release LCMS 2024 Q1 ten behoeve van de organisatie beheerders LCMS.

Ondersteuningsvideo’s LCMS

Ter introductie en ondersteuning van LCMS Tekst en LCMS Plot hebben we een aantal instructievideo’s gemaakt en op YouTube kanaal gezet om gebruikers wegwijs te maken in de nieuwe functionaliteit:

Opleidingen

Opleidingen LCMS

De volgende trainingen/opleidingen voor het gebruik van LCMS worden aangeboden:

Informatie over bovenstaande opleidingen is te vinden op de website NIPV.  

Veelgestelde vragen

Wat is LCMS

LCMS staat voor Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Het is een afgeschermde website om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van het netcentrisch werken.

LCMS is bij alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in gebruik. Ook diverse GHOR-regio’s en waterschappen gebruiken LCMS om in geval van grootschalig optreden hun informatiemanagementproces te ondersteunen.

Quick Reference card

De Quick Reference card voor LCMS.

Hoe gebruik ik LCMS Tekst?

In dit PDF vind je een aantal handige tips over LCMS Tekst.

Opdrachten om kennis te maken met de nieuwe GUI

Hier vindt je opdrachten die je op je eigen werkplek kunt uitvoeren in je eigen opleidingsomgeving. Deze opdrachten zijn bedoeld om kennis te maken met de nieuwe GUI. Per omgeving zijn er specifieke opdrachten.

Veiligheidsrisico’s

Geneeskundige zorg

Waterschappen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mobiel gebruik van LCMS Plot: Wat is dat?

Wat is mobiel gebruik van LCMS Plot?

Mobiel gebruik van LCMS Plot ondersteunt de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) bij natuurbrandbestrijding in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Voor de operationele incidentbestrijding wordt in beide regio’s naast Mobiele gebruik van LCMS Plot ook gebruik gemaakt van de (mobiele) operationele informatie voorzieningen (OIV) systemen LiveOP en CSS-Mobiel.

Mobiel gebruik van LCMS Plot

Actueel situatiebeeld en Commandovoering

Mobiele gebruik van LCMS Plot biedt naast het visualiseren van o.a. de incidentlocatie, bluslocaties, stoplijnen en waterwinpunten de mogelijkheid om voertuigen, materieel en eenheden op basis van een actueel situatiebeeld aan te sturen. Vanuit de voertuigen kunnen bevelvoerders op een beeldscherm zien waar zij zich bevinden, waar zij moeten inzetten en waar de logistieke punten zijn.

Dat heeft de volgende voordelen:

  • Men hoeft niet via de porto uit te leggen waar geblust of water gehaald dient te worden;
  • De flankcommandant kan in korte tijd veel voertuigen naar de juiste locatie sturen;
  • De voertuigen zijn real-time te volgen, zodat te allen tijde zichtbaar is waar zij zich bevinden;
  • Het portofoonverkeer neemt af door bovenstaande punten;
  • Het biedt meer toepassingsmogelijkheden zoals ondersteuning bij evenementen en andere grootschalige inzet waarbij coördinatie en commandovoering essentieel zijn.

Daarnaast ondersteunt Mobiele gebruik van LCMS Plot de meetplanorganisatie, het Grootschalig Brandweer Optreden en het Specialistisch Optreden (GBO/SO). Het is integraal onderdeel van het proces crisisbeheersing en het crisismanagementsysteem LCMS zoals landelijk wordt gebruikt in o.a. het CoPI, ROT of BT.

Landelijk beheer

Mobiel gebruik van LCMS Plot en de AHR’s worden als onderdeel van de LCMS-suite landelijk beheerd door het NIPV en Defensie. Dit zorgt voor een veilig, robuust en betrouwbaar gebruik van LCMS en het communicatienetwerk ter ondersteuning van de netcentrische werkwijze. Door dit efficiënte landelijke beheermodel worden veiligheidsregio’s en haar ketenpartners volledig ontzorgd.

Mobiel gebruik van LCMS Plot: Mobiele netwerk infrastructuur

Ad-Hoc Router (AHR)

LCMS Plot maakt gebruik van een Ad-Hoc Router (AHR) om een beveiligde verbinding met andere voertuigen te maken met internet en de centrale LCMS-servers. Dit apparaat zet automatisch met alle voertuigen in het veld een netwerk op. Dit heeft als voordeel dat maar één voertuig een 4G-, 3G- of satellietverbinding nodig heeft om alle voertuigen in het netwerk te verbinden en van internet te voorzien.

Mobiele gebruik van LCMS Plot maakt gebruik van een Ad-Hoc Router (AHR) om een beveiligde verbinding met andere voertuigen te maken met internet en de centrale LCMS-servers.

Dit apparaat zet automatisch met alle voertuigen in het veld een netwerk op. Dit heeft als voordeel dat maar één voertuig een 4G-, 3G- of satellietverbinding nodig heeft om met alle voertuigen in het netwerk te verbinden en van internet te voorzien. In Nederland zijn nog steeds gebieden zonder 4G- of 3G-dekking en ten tijde van een crisis is deze publieke infrastructuur vaak overbelast.

De AHR verzorgt alle digitale communicatie vanuit de voertuigen op een veilige, efficiënte en robuuste wijze. Met een AHR wordt de bedrijfszekerheid van LCMS Mobiel aanzienlijk verbeterd. Naast de digitale communicatie houdt de AHR ook de posities van alle voertuigen, binnen het netwerk continue bij op basis van GPS.

Mobiel gebruik van LCMS Plot: Andere regionale mobiele informatiesystemen

Voor de operationele incidentbestrijding wordt per regio gebruik gemaakt van verschillende (mobiele) operationele informatievoorzieningssystemen (OIV-systemen) zoals: MOI, LiveOP, CityGIS, CSS-Mobiel en Falck.

LCMS Mobiel is geen concurrent van andere mobiele OIV-systemen, maar complementair, dit blijkt ook uit de praktijktoepassing bij VGGM en VNOG. Andere OIV-systemen zijn immers regionale operationele informatievoorzieningen, terwijl LCMS landelijk ter ondersteuning van het crisismanagement wordt gebruikt.

Bij een crisissituatie of grootschalige inzet wordt met LCMS Mobiel samengewerkt binnen één uniform systeem en wordt de informatie vastgelegd volgens één gezamenlijk informatiemodel. Hierdoor kunnen specialismes en teams uit verschillende veiligheidsregio’s en hun ketenpartners efficiënt en veilig samenwerken wanneer de situatie dat vereist. Omdat zij hun informatie en analyses met elkaar delen ontstaat een multidisciplinair, actueel en gedeeld situatiebeeld. Op basis van dat beeld kunnen leidinggevenden materieel en eenheden nauwkeurig en specifiek inzetten op de juiste locaties.

Mobiel gebruik van LCMS Plot: Praktijk

Praktijkoefening op 4 maart 2017 Veluwezoom en op 11 maart 2017 op het Infanterie Schietkamp in Harskamp

Op de Veluwe is een onbeheersbare natuurbrand één van de grootste risico’s. Ook valt de Veluwe, als Nederlands grootste aaneengesloten natuurgebied, onder twee veiligheidsregio’s: VNOG en Gelderland Midden. Deze veiligheidsregio’s komen elkaar dan ook maar al te vaak tegen, bijvoorbeeld bij het bestrijden van de grote natuurbrand op het Park de Hoge Veluwe van een paar jaar geleden. Daar bleek onder andere dat systemen, voertuigen en processen/protocollen soms teveel van elkaar verschilden om optimaal te kunnen optreden. Tijd voor actie dus!

De besturen van beide veiligheidsregio’s spraken af meer en beter te gaan samenwerken, te gaan oefenen, en materieel/materiaal op elkaar af te stemmen. De eerste echte proef van die samenwerking vond plaats tijdens twee grote oefeningen op het Infanterie Schietkamp van Defensie in Harskamp in maart 2017.

Bekijk film hoe de intensieve voorbereidingen hun vruchten opleverden

Nieuwe symbolenset Plot 2023