Over LCMS

LCMS, de gebruiksvriendelijke tool gebruikt door veiligheidsregio’s en crisispartners om netcentrisch samen te werken.

Over LCMS

LCMS staat voor Landelijk Crisismanagement Systeem en wordt gebruikt om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van de netcentrische werkwijze. LCMS wordt onder andere gebruikt door alle 25 veiligheidsregio’s, een groot deel van de Waterschappen, het Nationaal CrisisCentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).

Binnen LCMS wordt alle informatie rondom risico’s, incidenten, rampen en crises gedeeld om tot een actueel gedeeld beeld te komen. Binnen LCMS vindt er o.a. uitwisseling plaats van tekst, documenten en geografische informatie.

Uitleg over het Landelijk Crisis Management Systeem LCMS

Unieke kenmerken

  • LCMS is dé tool die de netcentrische werkwijze maximaal ondersteunt
  • LCMS is 24/7 beschikbaar
  • LCMS wordt door alle veiligheidsregio’s gebruikt en een groot deel van de crisispartners
  • Met LCMS wissel je informatie uit over de grenzen van je eigen organisatie en sector heen
  • Met LCMS is het mogelijk om snel de beelden van verschillende partners met elkaar te verbinden, niet alleen als tekst maar ook geo-informatie

Hoe is LCMS opgebouwd?

LCMS is uit verschillende elementen opgebouwd die tezamen het situatiebeeld vormen. Het situatiebeeld is het hart van LCMS waar je snel een totaaloverzicht van alle informatie krijgt. Dit kan zowel via een tekstueel beeld als geografische beelden. Dit is de plek waar beschikbare informatie door en voor alle samenwerkende informatie wordt weergegeven.

LCMS Tekst

Deze applicatie maakt het mogelijk om een actueel situatiebeeld tekstueel weer te geven. Binnen LCMS is een goede ordening van het situatiebeeld bepalend voor de leesbaarheid.
Vandaar dat in de beeldvormingsvelden standaard een aantal thema’s zijn opgenomen waaronder puntsgewijs informatie toegevoegd kan worden.

LCMS Plot & Viewer

De applicatie Plot maakt het mogelijk grafische tekeningen te maken die een beter beeld geven van de situatie. Via de viewer wordt de mogelijkheid geboden om de grafische weergave uit Plot te bekijken in een LCMS-activiteit.

Geo4OOV

Met behulp van de landelijke voorziening website Geo4OOV  wordt alle geografische data up-to-date via één enkele server naar LCMS ontsloten, de gebruiker kan hier alles vinden op het gebied van kaartlagen en onderliggende informatie.

Ga voor meer informatie over LCMS ga naar de website NIPV.