Netcentrisch werken

Netcentrisch werken is een werkwijze om binnen een netwerk van betrokkenen informatie uit te wisselen.

Netcentrisch werken

Complexe incidenten vragen al gauw om de betrokkenheid van meerdere partijen. Netcentrisch werken is een werkwijze om binnen een netwerk van betrokkenen informatie uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan een treinontsporing in dichte mist of een explosie bij een energieverdeelstation.

Inmiddels passen zo’n 80 organisaties, waaronder alle 25 veiligheidsregio’s, een groot deel van de waterschappen, het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) netcentrisch werken toe binnen hun organisatie.

Animatie Netcentrisch samenwerken

Netcentrisch werkwijze

Netcentrisch samenwerken draait om het snel en continu delen van informatie tussen verschillende organisaties uit diverse sectoren. Dit levert een rijk en actueel informatiebeeld op voor stakeholders in het veiligheidsnetwerk. Bijvoorbeeld omtrent risico’s, dreigingen of incidenten die relevant voor hen zijn. Maar wat is netcentrische samenwerking? En hoe doet u dat?

Sneller weten en begrijpen wat er speelt. Beter kunnen anticiperen op zich ontwikkelende situaties. Een goede verbinding met een breed netwerk van stakeholders levert een hoop voordelen op. Voor de individuele organisaties en voor het collectief. Door onderling gestructureerd en continu informatie uit te wisselen is iedere partij in staat om betere afwegingen en beslissingen maken.

Trailer van film Netcentrisch samenwerking bij crisisbeheersing

Ga voor meer informatie over netcentrisch werken ga naar de website NIPV.