Over LCMS

 ‘’LCMS, de gebruiksvriendelijke tool gebruikt door veiligheidsregio’s en crisispartners om netcentrisch samen te werken’’

 

LCMS staat voor Landelijk Crisismanagement Systeem en wordt gebruikt om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van de netcentrische werkwijze. LCMS wordt gebruikt door alle 25 veiligheidsregio’s en het NCC en LOCC. De laatste jaren maken steeds meer organisaties gebruik van het systeem, zoals:

 • Waterschappen
 • Rijkswaterstaat
 • Acute zorgregio’s (GHOR)
 • Andere crisispartners als
  • Drinkwaterbedrijven
  • Koninklijke Marechaussee

Binnen LCMS wordt alle informatie rondom risico’s, incidenten, rampen en crises gedeeld om tot een actueel gedeeld beeld te komen. Binnen LCMS vindt er o.a. uitwisseling plaats van tekst, documenten en geografische informatie.

Unieke kenmerken

 • LCMS is dé tool die de netcentrische werkwijze maximaal ondersteunt
 • LCMS is 24/7 beschikbaar
 • LCMS wordt door alle veiligheidsregio’s gebruikt en een groot deel van de crisispartners
 • Met LCMS wissel je informatie uit over de grenzen van je eigen organisatie en sector heen
 • Met LCMS is het mogelijk om snel de beelden van verschillende partners met elkaar te verbinden, niet alleen als tekst maar ook geo-informatie

 

Hoe is LCMS opgebouwd?
 

Het situatiebeeld

Het situatiebeeld is het hart van LCMS, hier krijg je snel een totaaloverzicht van alle informatie. Dit kan zowel via een tekstueel beeld als geografische beelden. Dit is de plek waar beschikbare informatie door en voor alle samenwerkende informatie wordt weergegeven.

LCMS Tekst

Deze applicatie maakt het mogelijk om een actueel situatiebeeld tekstueel weer te geven. Binnen LCMS is een goede ordening van het situatiebeeld bepalend voor de leesbaarheid.
Vandaar dat in de beeldvormingsvelden standaard een aantal thema’s zijn opgenomen waaronder puntsgewijs informatie toegevoegd kan worden.

 

 

 

LCMS Plot & Viewer         

De applicatie Plot maakt het mogelijk grafische tekeningen te maken die een beter beeld geven van de situatie. Via de viewer wordt de mogelijkheid geboden om de grafische weergave uit Plot te bekijken in een LCMS-activiteit.

 

 

 

Geo4OOV

Met behulp van de landelijke voorziening Geo4OOV wordt alle geografische data up-to-date via één enkele server naar LCMS ontsloten, de gebruiker kan hier alles vinden op het gebied van kaartlagen en onderliggende informatie.

 

Mobiel gebruik van LCMS Plot

LCMS Plot ondersteunt opgeschaalde samenwerking in het kader van natuurbrandbestrijding door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Mobiel gebruik van LCMS Plot biedt naast het visualiseren van o.a. de incidentlocatie, bluslocaties, stoplijnen en waterwinpunten de mogelijkheid om voertuigen, materieel en eenheden op basis van een actueel situatiebeeld aan te sturen. Vanuit de voertuigen kunnen bevelvoerders op een beeldscherm zien waar zij zich bevinden, waar zij moeten inzetten en waar de logistieke punten zijn.

LCMS Plot maakt gebruik van een Ad-Hoc Router (AHR) om een beveiligde verbinding met andere voertuigen te maken met internet en de centrale LCMS-servers. Dit apparaat zet automatisch met alle voertuigen in het veld een netwerk op. Dit heeft als voordeel dat maar één voertuig een 4G-, 3G- of satellietverbinding nodig heeft om alle voertuigen in het netwerk te verbinden en van internet te voorzien.