Netcentrisch werken

Een kettingbotsing in dichte mist, een giftige rookwolk over een woonwijk, noodweer bij een evenement, een uitslaande brand op een industrieterrein, een ernstig treinongeluk, stroomuitval, terreurdreiging.Bij complexe incidenten zijn veel partijen betrokken. Iedereen heeft een stukje van de puzzel, maar het totaaloverzicht ontbreekt. En dat is juist waar je als crisismanager en hulpverlener behoefte aan hebt.

Snel Informatie delen

Netcentrisch werken is een manier van werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, wordt de informatie continu samengevat: dit noemen we het situatiebeeld. Door netcentrisch te werken gaat iedereen voortdurend uit van hetzelfde situatiebeeld. Dit is eigenlijk een  'managementsamenvatting' en moet geschikt zijn om in enkele minuten globaal inzicht te krijgen in een incident. Het kan ook dienen als basis voor crisiscommunicatie richting burgers.

Naast het situatiebeeld is het totaalbeeld belangrijk. Het totaalbeeld omvat alle informatie over een activiteit, ter ondersteuning van het proces van leiding & coördinatie binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het totaalbeeld bestaat uit een tekstueel deel en een geografisch deel en wordt op gezette momenten aangevuld door een presentatie.

Omdat de informatie online wordt uitgewisseld, kan dit ongeacht zijn of haar plaats in de crisisorganisatie. Hierdoor kunnen de verschillende teams en organisaties sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen. Om de informatie tussen alle teams en organisaties op een overzichtelijke manier te delen, wordt gebruik gemaakt van een afgeschermde website: het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Voor wie?

Alle 25 veiligheidsregio’s (brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeente), de politie, het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) werken volgens de netcentrische werkwijze. Ook diverse GHOR-regio’s werken netcentrisch samen met hun netwerk van zorginstellingen. Daarnaast maakt een aantal waterschappen al gebruik van de netcentrische werkwijze.

Voor meer informatie over organisatie en werkwijze, kijk dan eens op http://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/Netcentrisch-Werken.aspx