Om 10.38 uur vanochtend heeft zich een storing voorgedaan in het LCMS. Deze werd veroorzaakt door een niet-geaccordeerde update die werd uitgevoerd door de hostingpartij van LCMS aan de toegangsserver. 

Als gevolg van deze storing waren de applicaties LCMS, SIS en Geo4OOV, gedurende 20 minuten niet bereikbaar. Inmiddels zijn deze applicaties weer bereikbaar. NIPV betreurt de gang van zaken en laat onderzoeken hoe herhaling in de toekomst kan worden voorkomen.

Nieuws 4 april 2023