Plug-in kennissessie: Netcentrisch werken, samen werkt het!

woensdag, september 7, 2016

Achter Netcentrisch Werken (NCW) schuilt een werkwijze die het mogelijk maakt om snel te komen tot een actueel, gedeeld en geverifieerd beeld van de situatie. Dit maakt een efficiënte en doelgerichte bestrijding van een ramp of crisis mogelijk.

Waar staan we nu?

Veiligheidsregio’s werken bij grootschalig optreden inmiddels al tien jaar ‘netcentrisch’. Inmiddels omarmen steeds meer partners van veiligheidsregio’s deze werkwijze door te starten met het professionaliseren en integreren van de ‘netcentrische’ werkwijze in hun eigen organisaties. Dit biedt kansen voor snelle, effectieve en efficiënte samenwerking. Maar er zijn ook risico’s. Hoe zijn de eerste ervaringen? Wat hebben we hierbij nodig? Wat verwachten veiligheidsregio’s en partners daarbij van elkaar?

Samen op zoek naar een nog betere samenwerking

Onder leiding van directeur KNRM Jos Stierhout gaan we op zoek naar wat er nodig is om die samenwerking te versterken. Operationeel leiders delen hun ‘netcentrische’ ervaringen. Partners zoals Rijkwaterstaat, NV Nederlandse Gasunie, Nationale Politie, GHOR IJsselland en Waterschap Rivierenland delen hun ervaringen en wensen. Wetenschappelijke reflecties worden verzorgd door Jeroen Wolbers, die recent is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Presentaties en gesprekken vinden plaats in een informele setting, waarin we u graag laten meepraten en meedenken en waarin volop ruimte zal zijn om onderling te netwerken.

Programma

Meer informatie over het programma en de sprekers.

Voor wie?

Veiligheidsregio’s, hulpverleningsdiensten, gemeenten, crisispartners in alle vitale sectoren en geïnteresseerden in Netcentrisch Werken tijdens een ramp of crisis.

Kosten en aanmelden

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Deelname is kosteloos. Aanmelden kan tot 13 september 2016 via Mijn.IFV. Heeft u nog geen IFV-account? Registratie kan in enkele stappen.

Informatie en vragen

Neem voor algemene informatie en vragen contact op met het congresbureau IFV, telefoon: 026 355 22 08, e-mail congresbureau@ifv.nl.