Nieuwe Plot nu op alle omgevingen

Nieuwe Plot is nu beschikbaar op alle omgevingen na geslaagde release

 

De nieuwe LCMS-Plot beschikbaar is nu beschikbaar op alle omgevingen. Vanaf 8 september op de Oefen- en vanaf 22 september op de Operationele omgeving.
Wat zijn belangrijke veranderingen in het vernieuwde Plot die het netcentrisch werken goed ondersteunen?
We lichten twee mogelijkheden toe.


Werken vanuit het situatiebeeld
Het situatiebeeld in LCMS geeft in één oogopslag de situatie overzichtelijk weer en wordt beschouwd als het hart van LCMS.
Met het instellen van het situatiebeeld geef je aan wat de gebruikers standaard zien in het grafische beeld van de activiteit.  

Op deze manier kun je niet alleen in tekst, maar ook in het grafisch beeld een samenvatting tonen van de belangrijkste informatie die je wilt delen.
Hierdoor kun je als Informatiemanager het grafisch beeld uitstekend gebruiken voor de presentatie van het beeld in een crisisoverleg.

Uiteraard zijn de tekenlagen die niet standaard zichtbaar zijn in het situatiebeeld ook voor alle gebruikers te raadplegen door de lagen aan- of uit te zetten in het grafische beeld.

 

 

Afbeelding met tekst, kaartAutomatisch gegenereerde beschrijving

 

Thematisch werken
Een andere vernieuwing in LCMS-Plot is dat het thematische werken  beter wordt ondersteund. In het nieuwe LCMS-Plot kun je namelijk gemakkelijk meerdere niveaus aanbrengen: een groep is het hoogste niveau en een tekenlaag is het tweede niveau. Je kunt groepen en tekenlagen toevoegen en beheren om structuur aan te brengen in je tekening. Door voor elk thema een aparte groep te gebruiken houd je overzicht in je tekening en is het gemakkelijker om lagen te publiceren.

 

 

Wanneer je de thema’s uit het tekstuele beeld ook terug laat komen in het grafische beeld (of andersom) zullen beide beelden nog beter op elkaar aansluiten. Hierdoor ondersteun je vanuit het grafische- en tekstuele beeld het netcentrische basisprincipe ‘Thematisch werken’ maximaal.
 

Oefenen met het nieuwe LCMS-Plot? Volg de e-learning en vraag jouw interne LCMS-beheerder of je toegang kan krijgen tot de opleidingsomgeving.