Netcentrisch samenwerken

Netcentrische samenwerking in Nederland

Netcentrisch samenwerken draait om het snel en continu delen van informatie tussen verschillende organisaties uit diverse sectoren. Dit levert een rijk en actueel informatiebeeld op voor stakeholders in het veiligheidsnetwerk. Bijvoorbeeld omtrent risico's, dreigingen of incidenten die relevant voor hen zijn. Maar wat is netcentrische samenwerking? En hoe doet u dat?

Waarom netcentrisch samenwerken?
Sneller weten en begrijpen wat er speelt. Beter kunnen anticiperen op zich ontwikkelende situaties. Een goede verbinding met een breed netwerk van stakeholders levert een hoop voordelen op. Voor de individuele organisaties en voor het collectief. Door onderling gestructureerd en continu informatie uit te wisselen is iedere partij in staat om betere afwegingen en beslissingen maken.

Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing
In dit referentiekader leest u meer informatie over de voordelen van netcentrisch (samen)werken en biedt een basis voor implementatie van de werkwijze binnen uw organisatie.

Factsheet Netcentrisch Werken bij crisisbeheersing
Benieuwd wat netcentrisch werken inhoudt? Een introductie vindt u in deze factsheet.

Voor wie?
Alle organisaties die een rol spelen bij een veiligheidsvraagstuk kunnen de voordelen van netcentrisch samenwerken ervaren. Dit kunnen veiligheidsregio’s zijn, maar bijvoorbeeld ook organisaties die zorg dragen voor vitale processen (bijvoorbeeld water, energie, telecom en transport).

Netcentrisch werken bij Rijkswaterstaat (Bron: Rijkswaterstaat)

Netcentrisch werken bij GHOR-bureau Veiligheidsregio IJsselland

Hoe kan ik netcentrisch samenwerken?
Voorop staat: samenwerking moet passen bij de ambitie en wensen van de betrokkenen. Daarom kan samenwerking tussen veiligheidsregio's en veiligheidspartners op verschillende manieren worden ingevuld. Bekijk de 'Factsheet netcentrische samenwerking' voor een introductie en ga op basis hiervan eens in gesprek met partners binnen en buiten uw eigen sector.

a. Factsheet netcentrische samenwerking
Met deze factsheet kunt u laagdrempelig kennismaken met de uitgangspunten voor netcentrische samenwerking tussen veiligheidsregio's en partners.

b. Beleidskader netcentrische samenwerking
Dit document bevat een uitgebreide beschrijving van de uitgangspunten van netcentrische samenwerking tussen veiligheidsregio's en partners.

c. Factsheet adoptieregio
Deze factsheet vat samen wat een adoptieregio is en wat deze rol betekent voor veiligheidsregio's.

Aan de slag!
Wilt u netcentrische samenwerking met veiligheidsregio's of crisispartners realiseren? Hieronder staan een aantal praktische hulpdocumenten die u hiervoor kunt gebruiken.

a. Stappenplan Netcentrische Samenwerking
Dit hulpdocument kan worden gebruikt als leidraad voor het (door)ontwikkelen van netcentrische samenwerking.

b. Modeluitwerkingen stappenplan
Met behulp van deze werkdocumenten kunnen concrete samenwerkingsafspraken worden uitgewerkt voor een specifiek samenwerkingsprofiel

1. Modeluitwerking structurele samenwerking

2. Modeluitwerking kernsamenwerking

Bij wie kan ik terecht voor vragen en ondersteuning?
Meer informatie of hulp nodig bij het realiseren van netcentrische samenwerking? Neem dan eens contact op met:

  • Sectorale partners die al netcentrisch (samen)werken
  • Veiligheidsregio's
  • Werkgroep Samenwerken Crisispartners
  • Programma netcentrisch werken van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Heeft u nog vragen? Mail ons via netcentrischwerken@nipv.nl.