Beschrijving

Een treinontsporing in dichte mist of een explosie bij een energieverdeelstation. Complexe incidenten vragen al gauw om de betrokkenheid van meerdere partijen. Netcentrisch werken is een werkwijze om binnen een netwerk van betrokkenen informatie uit te wisselen. Alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en een diverse groep crisispartners passen netcentrisch werken toe binnen hun organisatie.

LVCb

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard. Hiermee moedigt hij een brede groep crisispartners aan om netcentrisch samen te werken en van LCMS gebruik te maken ten behoeve van een effectieve crisisbeheersing.

Waarom netcentrisch werken met LCMS?

Ervaringsverhalen

Vlog

Nieuwsberichten LVCb

Wilt u meer weten over netcentrisch werken met LCMS? Mail netcentrischwerken@nipv.nl

Voor wie?

De netcentrische werkwijze wordt door alle veiligheidsregio’s toegepast en is daarnaast ook relevant voor organisaties met een rol in bij crisisbeheersing, bijvoorbeeld uit de sectoren:
openbare orde en veiligheid, water/drinkwater, zorg, ICT/Telefom, energie, transport, chemie/nucleair, financieel.

Wat houdt netcentrisch werken in?

Netcentrisch werken houdt in dat binnen een netwerk van interne en externe betrokkenen informatie wordt uitgewisseld.

 • Er wordt centraal een actueel situatiebeeld onderhouden. Dit beeld bestaat uit een multidisciplinaire managementsamenvatting en geografisch beeld van alle beschikbare informatie.
 • Het actuele situatiebeeld is voor alle betrokken netwerkpartners een middel om oordelen te vormen en beslissingen te nemen.
 • Er wordt regie gevoerd over de informatiebeelden. Dit betekent dat iemand continu het overzicht houdt en kan beoordelen of er sprake is van tegenstrijdige, onjuiste, incomplete of onduidelijke informatie.

Waarom netcentrisch werken?

In evaluaties van incidenten, crises en rampen worden vaak problemen benoemd die te maken hebben met de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen. Winstpunten van de netcentrische werkwijze zijn:

 • Een snel beeldvormingsproces, waardoor meer ruimte is voor oordeels- en besluitvorming.
 • Een rijk beeld van de situatie en van het bestrijdingsproces.
 • Meer grip op crisissituaties doordat crisisteams zelf de kaders van crises expliciteren en zichtbaar maken voor anderen.
 • Tijdig en adequaat kunnen anticiperen op een zich ontwikkelende situatie.
 • Op elkaar afgestemde besluiten onder alle betrokkenen.
 • Actuele en met betrokkenen afgestemde crisiscommunicatie.

Hoe implementeer je het?

De implementatie van netcentrisch werken binnen uw organisatie is een veranderproces. Hierbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor de volgende dimensies:

 • Proces – hoe verloopt het informatieproces intern? Hoe sluiten we aan op externe informatieprocessen?
 • Organisatie – wat moeten we hiervoor binnen onze organisatie inrichten?
 • Mens – welke cultuur en capaciteiten zijn benodigd?
 • Techniek – wat voor technische middelen zijn er nodig?