Aansluitvoorwaarden

Om LCMS goed te kunnen gebruiken gelden voor iedere release gewijzigde aansluitvoorwaarden.
Op dit moment zijn aansluitvoorwaarden LCMS 2020v1 geldig.

Het beleidskader LCMS biedt handvatten voor het inrichten van de toegang tot LCMS.